Assemblea General Ordinària de Socis

A les 20,30 h - Al gimnàs de les instal·lacions esportives de la "Muntanyeta"

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2. Informe del President fent balanç i memòria de les activitats realitzades pel club durant l'exercici 2012.
3. Anàlisi i aprovació dels comptes anuals de l'erxecici 2012 tancat a 31 de desembre.
4. Anàlisi i a provació del Pressupost per a l'exercici 2013.
5. Aprovació del nomenament de Miquel Gual, Xavier Comas i Francesc Rodríguez com a nous membres de la Junta
    Directiva i explicació de les seves funcions.
6. Adequació dels estatuts a la nova llei del decret 55/2012 de 29 de maig.
7. Convocatòria d'eleccions anticipades, concretar dates.
8. Precs i preguntes