12 hores de relleus

Competició per equips de 6 persones (+1 de reserva)
Equips masculins, femenins i/o mixtes
Classificació única
Relleus cada 30 minuts
Data límit inscripció 1 de setembre de 2014
Preu inscripció 15€/persona, inclou: avituallament, dinar i bossa del corredor
Per tal de formalitzar les inscripcions cal omplir les dades de la butlleta d'inscripció, fer el pagament corresponent i enviar-ho a oficina@atletismecalella.com


REGLAMENT 12 HORES DE RELLEUS:

1. Organitza el Club d’Atletisme Calella amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella i altres entitats del poble.
2. La prova tindrà lloc el dissabte 6 de setembre al Passeig de Manuel Puigvert de Calella, de les 8 del matí a les 20 hores.
3. La prova es desenvoluparà per equips. L’equip estarà format per 6 corredors, més 1 de reserva. El corredor reserva només sortirà si un dels atletes principals es lesiona. Els equips poden ser masculins,femenins o mixtes.
4. Classificació única.
5. Repartiment de premis al finalitzar la prova.
6. La prova es donarà per finalitzada a les 12 hores del seu inici. Sempre s’acabarà la volta que s’estigui realitzant.
7. El circuit és de sauló i estarà tancat.
8. Els canvis de relleus es realitzaran en períodes de mitja hora i l’ordre de participació serà el mateix que consti en la butlleta d’inscripció.
9. Hi haurà avituallament d’aigua en un punt fix, després de la zona de canvis de relleus.Dutxes i vestuaris a prop del circuit de relleus.
10. Tots els atletes estaran obligats a estar assegurats o amb llicència esportiva. Els menors de 18 anys hauran de portar una autorització dels pares o tutors i no poden tenir menys de 15 anys(poden participar els atletes nascuts a partir de l’any 1999 amb autorització dels pares o tutors).
-­‐ Cal tenir llicència esportiva de la FCA (Federació Catalana d’Atletisme) o de triatló. Si no es disposa de llicència, des de l’organització es tramitarà
l’assegurança corresponent d’un dia. Preu de l’assegurança 2€
11. La inscripció és de 15 euros per persona, inclou dinar, avituallament i bossa de participació.
12. La inscripció es tancarà el dilluns dia 1 de setembre.
13. La inscripció es farà per correu electrònic:oficina@atletimsecalella.com i el pagament de la totalitat es realitzarà per transferència bancària.
Compte de Caixa Bank: ES77 2100 3120 11 2200160679
(Cal adjuntar el comprovant de la transferència en el correu d’inscripció)
14. Cal donar el nom de l’equip, així com el nom, cognom i l’edat dels set components (Full annex).
15. Els organitzadors del Club Atletisme Calella i l’Ajuntament de Calella, no es fan responsables dels danys morals o materials que puguin tenir els participants i espectadors d’aquesta prova.
16. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament.


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 12 h DE RELLEUS:1. Equip: ……………………………………………………..

2. - Atleta 1:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
- Atleta 2:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
- Atleta 3:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
- Atleta 4:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
Atleta 5:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
- Atleta 6:
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No
- Atleta 7 (reserva):
Nom…………………………….. Cognoms…………………………………………………. Edat:……………
DNI:………………………………… Llicència: Si Núm:……………………………..
No